Νέα Θετική απόφαση υπέρ επενδυτή κατόχου Τραπεζικών ομολόγων, όπου του αναγνωρίζει αποζημίωση κατά 80% (εντόκως από την κατάθεση της αγωγής το 2014) ύψους 227.000 ευρώ + 6700 έξοδα για δικαστική δαπάνη

Διαβάστε εδώ την δικαιωτική απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του ομολογιούχου μας

Νεα θετική απόφαση υπερ εντολέα του γραφείου μας ομολογιούχου συνθέτου – υβριδικού ομολόγου κατά Τράπεζας όπου επιδικάζει αποζημίωση όλου του ζητηθέντος ποσού, ύψους 250.000 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής όπως και τη καταβολή των δικαστικών εξόδων.

Με τις αποφάσεις αυτές (επισυνάπτονται στο τέλος του άρθρου) κρίνονται σοβαρότατα νομικά ζητήματα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν σε όλα μας τα δικόγραφα και αποτελούν τον «σκελετό» της επιχειρηματολογίας μας.

Η απόφαση 2039/2017 του ΠολΠρωτΑθ υπήρξε καταπέλτης, δικαιώνοντας συνολικά επί όλων σχεδόν των αιτημάτων της την ζημιωθείσας εντολέα μας, για ένα ποσόν που συνολικά υπερβαίνει το 1.100.000 ευρώ, νομιμοτόκως όμως από τo 2010, οπότε κατατέθηκε η πρώτη εξώδικος, συνολικά δηλ. η αποζημίωση ενδεχομένως θα προσεγγίσει τα 2.000.000 ευρώ!

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών υπ’ αριθ. 4517/2017, επί της αγωγής που εκδικάσθηκε στο ακροατήριο στις 16.02.2017.