Αναμένουμε την οριστικοποίηση της απόφασης των Αμερικανικών Δικηγορικών Γραφείων εάν τελικά θα ενταχθούν και οι μέτοχοι σε παρόμοια διαδικασία ενώπιον του ICSID, διαφορετικά θα προσφύγουμε ΜΟΝΟΝ στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια.

Κρίσιμο είναι και το γεγονός που αναδεικνύεται σχετικά με την ενδεχόμενη ευθύνη και των Ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο στην Κύπρο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΜΤΧ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ