ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τα γραφεία μας, πλέον της δικαστηριακής πρακτικής έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την συγγραφή Πανεπιστημιακού Εγχειριδίου «ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», που έχει διατεθεί επί πολλά έτη σε όλα τα ΤΕΙ της Ελλάδος, ενώ βρίσκεται πλέον στο στάδιο της επανέκδοσης, καθώς τα πάντα –σχεδόν- έχουν ανατραπεί επί τα χείρω, μετά την μνημονιακή λαίλαπα.

Κρίσιμες επίκαιρες υποθέσεις που χειριζόμαστε είναι μεταξύ άλλων οι εθελουσίες που έχουν αποφασισθεί από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, ενώ ήδη χειριζόμαστε σε ατομικό επίπεδο αρκετές που αφορούν συνταξιοδοτικά και συναφή ζητήματα

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΤΕ  

Oμάδα πρώην εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αποχώρησε από την Τράπεζα με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου που υλοποίησε η Τράπεζα με την υπ’ αριθμόν 289/19-12-2013 Εγκύκλιό της («κίνητρα για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού»).

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Εθνικής απευθυνόταν:

1) σε όσους είχαν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα άμεσης πλήρους σύνταξης την 19/12/2013 2) σε όσους επρόκειτο να θεμελιώσουν δικαίωμα άμεσης πλήρους σύνταξης έως το 2016 3) σε όσους εργαζομένους της Εθνικής έχουν ενσωματωθεί από τις τράπεζες FBB και PROBANK 4) στους «υποστηρικτικούς» υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας (τεχνικούς, καθαρίστριες κτλ)

 

Μετά την αποδοχή ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, οι αποχωρήσαντες εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι το Δ.Σ. του «Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» (ΤΑΠΕΤΕ), δηλαδή του ταμείου στο οποίο ήταν ασφαλισμένοι, έλαβε αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού του, με την οποία θα «κουρευόταν» σημαντικά το εφάπαξ τους και θα γινόταν επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του.

Έκτοτε, οι περισσότεροι από τους αποχωρήσαντες εργαζόμενους έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση και καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και εξακολουθούν να τελούν εν αναμονή έχοντας εισπράξει -ορισμένοι- πολύ μικρά ποσά ως προκαταβολή, που όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη ακόμη και των στοιχειωδών αναγκών τους, γεγονός που συμβάλει στην πλήρη ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού τους.

Σε αυτό το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο το γραφείο μας, έχει προβεί σε άσκηση αγωγών κατά του «Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος»(ΤΑΠΕΤΕ), με αίτημα την διεκδίκηση του συνόλου του εφάπαξ βοηθήματος όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν την τροποποίηση του Καταστατικού του με την από 16/12/2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με συνυπολογισμό των τυχόν προκαταβολών που έχουν ληφθεί.

Η διαδικασία συμμετοχής παραμένει σε εξέλιξη, φυσικά με διαφοροποιημένους όρους από τους αρχικούς.