ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΕΝΦΙΑ

  • Η γενική υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, μαζί με την δημοσιονομική «πειθαρχία» που έχει επιβληθεί στην Χώρα μας, οδηγεί σε σκλήρυνση της στάσης των φορολογικών αρχών και την επιβολή εξαιρετικά επαχθούς φορολόγησης στα εισοδήματα από διάφορες πηγές, στην ακίνητη περιουσία (που από στεγαστική ανάγκη και επενδυτικό καταφύγιο έχει μετατραπεί σε «βρόγχο» στον λαιμό των συμπολιτών μας)  και σε έναν «απηνή» και εξαντλητικό έλεγχο όλων των φορολογικών δηλώσεων μέσω της υποχρέωσεως του «παγκοσμίου περιουσιολογίου» και των εκτεταμένων αναδρομικών φορολογικών ελέγχων. Τα δικονομικά όπλα των φορολογουμένων όμως βρίσκονται σε ισχύ και τα γραφεία μας, ήδη αντιμετωπίζουν αυτές τις υποθέσεις με επιτυχία, είτε εκπροσωπώντας ατομικά είτε ομαδοποιημένα περιπτώσεις άνισης, άδικης και υπέρμετρα επαχθούς φορολόγησης.
  • Επίσης χειριζόμαστε υποθέσεις όπου συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν υποθέσεις παραβάσεων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν εικονικά τιμολόγια, καθώς ήδη με τις διατάξεις του Ν.4174/2013 όπως προστέθηκαν με το αρθρ 8 του Ν.4337/2015 έχουν γίνει πολύ «σκληρότερες» οι επιπτώσεις, που οδηγούν ακόμη και σε κακουργηματικές διώξεις.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΤ

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία ανέλαβαν πρόσφατα μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση που αφορούσε ομάδα πρώην εργαζομένων του Ταχ. Ταμιευτηρίου, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά να αντιμετωπίζουν μια σοβαρότατη φορολογική επιβάρυνση για την χρήση του 2015, ως «ωφεληθέντες» από ένα στεγαστικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα το οποίο διεκόπη αναίτια και απότομα από την Τράπεζα EUROBANK.

Μετά από σειρά προσπαθειών για την εξωδικαστική διευθέτηση αλλά και τη ενημέρωση των αρμόδιων φορολογικών αρχών σε ανώτατο επίπεδο, τελικώς προχωρήσαμε στις ομαδοποιημένες αιτήσεις ανάκλησης των φορολογικών δηλώσεων, ως απαραίτητο προηγούμενο βήμα για την κατάθεση των ομαδικών προσφυγών. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ενώ κρίσιμα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί δημιουργούν σημαντικές ελπίδες για την αποκατάσταση  αυτής της φορολογικής αδικίας.