Προστασία ατομικής και εταιρικής περιουσίας

  • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΏΝ

Στον τομέα αυτό και δεδομένου ότι έχουμε αντιμετωπίσει χιλιάδες περιπτώσεις όπου οι ζημιωθέντες επενδυτές είναι αντιστοίχως και δανειολήπτες, είτε λόγω της ενεχύρασης των επενδυτικών τους ή καταθετικών χαρτοφυλακίων είτε όχι, έχουμε ήδη προηγηθεί της πρόσφατης ειδησεογραφίας, καθώς με την χαρακτηριστική φράση «Κουρέψτε τους κουρεμένους», έχουμε δώσει την διάσταση της επιχειρηματολογίας εκεί που υφίσταται και άμεση αλλά και απόλυτα δικαιολογημένη ανάγκη.