ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   

Οι Ελληνικές Τράπεζες, δυστυχώς,  επί πολλά έτη, ακόμη και μετά από την ρητή αναφορά του Ν.2251/94, σειράς συστάσεως και της Γεν. Γραμ. Καταναλωτή αλλά και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αλλά και σειράς αποφάσεων ανωτάτων δικαστηρίων, αδιαφορούν παντελώς όσον αφορά την αποφυγή καταχρηστικών όρων, αυθαιρετούν σκοπίμως και αντί να συμμορφωθούν αυτοβούλως, οδηγούν αναγκαστικά τους δανειολήπτες-καταναλωτές στα δικαστήρια, με την «ελπίδα» ότι η νομή τους προστασία θα είναι ατελής αλλά και –κυρίως- ότι το οικονομικό κόστος που θα επωμισθούν για ένα δικαστικό αγώνα θα είναι αποτρεπτικό.

Τα Γραφεία μας συνεχίζουν με σθένος την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και μάχονται για την ακύρωση των καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις.